Save muc cam bien

Cảm biến nhiệt độ

 Cặp nhiệt điện, RTD...  Thông số và hình dạng cảm biến
 Cảm biến hồng ngoại     RD-500 series
 RD-600 series
 RD-715-HA
                                   
 Loại trong nhà                  DSW-100-T 

 

 

Cảm biến độ ẩm

 Đầu dò độ ẩm                   HD-500 series                                            
 Loại trong nhà               DSW-100-H 

 

 

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

 Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm

 THD-500 series                                     
 THD-500-Fx
 Loại trong nhà                DSW-100-TH 
 Transmitter  THT-500

 

 

Cảm biến CO, CO2

 Đầu dò CO2   DSD-101-CO2                                     
 Đo CO trong nhà               DSW-200-CO (New)
 Đo CO2 trong nhà  DSW-200-CO2 (New)

 

 

Các loại khác

 Cảm biến đo mức            LV-300