HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG OPTION P24 VÀ OPTION DSB CỦA SẢN PHẨM JIR-301-M

TRƯỜNG HỢP LỰA CHỌN "OPTION DSB"

Option DSB : Power for 2-wire transmitter

● Trường hợp kết nối với cảm biến có tín hiệu ngõ ra là 4~20mA DC loại Passive
 Tín hiệu 4~20mA Passive là tín hiệu 2 dây current loop supply, nghĩa là nguồn cấp và tín hiệu chung trên 2 dây, vừa nguồn cấp 24V DC cho chính cảm biến đó và vừa tín hiệu ngõ ra 4~20mA DC.
Khi sử dụng cảm biến loại này, lựa chọn option DSB để kết nối
* Lưu ý khi lựa chọn option DSB
+ Đầu vào input chỉ có thể lựa chọn được loại tín hiệu 4-20mA DC (Loại input 4-20mA DC được tích hợp điện trở 50Ω bên trong-Built-in 50Ω  shunt resistor), các loại đầu vào input khác không lựa chọn được.
+ Không thể lựa chọn thêm option P24, option P5 

Sơ đồ chân kết nối cảm biến với bộ JIR-301-M, DSB

 

TRƯỜNG HỢP LỰA CHỌN OPTION P24

Option P24 : Insulated power output 24±3 V DC

● Trường hợp kết nối với cảm biến có tín hiệu ngõ ra là 4~20mA DC loại Active
Tín hiệu 4~20mA Active là tín hiệu ngõ ra của cảm biến sử dụng nguồn cấp 24V DC độc lập

(2 dây nguồn cấp 24V DC cho cảm biến và 2 dây tín hiệu ngõ ra 4~20mA DC)
Khi sử dụng cảm biến loại này, lựa chọn option P24 để kết nối
* Lưu ý khi lựa chọn option P24 :
+ Không thể sử dụng chức năng A2 ouput (Relay output)

+ Không thể lựa chọn thêm option DSB

Sơ đồ chân kết nối cảm biến với bộ JIR-301-M, P24