Thông báo về việc thay đổi màu sắc sản phẩm

Thay đổi màu sắc sản phẩm DCL-33A, JIR-301-M, JCL-33A, JCM-33A.

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn ủng hộ SHINKO TECHNOS.


Thông báo về việc thay đổi màu sắc cho một số sản phẩm.


Thông tin chi tiết như sau :
1. Áp dụng cho các sản phẩm
• DCL-33A (bao gồm sản phẩm OEM, Custom)
• JIR-301-M (bao gồm sản phẩm OEM, Custom)
• JCL-33A (bao gồm sản phẩm OEM, Custom)
• JCM-33A (bao gồm sản phẩm OEM, Custom)

Ví dụ : DCL-33A trước khi thay đổi                                                DCL-33A sau khi thay đổi

 

2. Nội dung thay đổi
Thay đổi màu sắc của các bộ phận : Vỏ, đế, mặt trước sản phẩm.


3. Lý do thay đổi
Để thống nhất màu sắc thương hiệu.

4. Thời gian áp dụng
• DCL-33A: Áp dụng trên các sản phẩm sản xuất từ tháng 8 năm 2024 (bao gồm sản phẩm OEM, Custom).
• JIR-301-M, JCL-33A, JCM-33A: Áp dụng trên các sản phẩm sản xuất sau tháng 8 năm 2024
(bao gồm sản phẩm OEM, Custom) nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng hàng tồn kho còn lại.

 

Cám ơn Quý khách hàng đã đọc thông báo này heart.