CATALOGS DOWNLOAD

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải ([PDF]). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.
2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [
Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Lưu]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 CÁC SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

>> Danh sách Catalog các sản phẩm đã ngưng sản xuất <<

 DANH SÁCH CATALOG CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM
 Sản phẩm  Catalog + Dung lượng file   Ngày cập nhật mới
 Bộ điều khiển nhiệt độ
 WCL-13A PDF Download
3,471KB
 
 ACD-13A, ACR-13A PDF Download
17,572KB
 24/09/2021
 ACD-15A, ACR-15A PDF Download
17,572KB
 24/09/2021
 ACS-13A

PDF Download
934KB

 14/03/2018

 BCx2 series (BCD2, BCR2, BCS2)

PDF Download
3,181KB
 (tiếng Anh)

PDF Download
1,765KB (tiếng Việt)

 Catalog

 12/05/2021

[PDF] 452KB  Spec sheet (05/10/2017)
 JCL-33A PDF Download
1,143KB
 09/08/2017
 JCM-33A PDF Download
1,433KB
 21/04/2021
 
 Module điều khiển
 QX1 series PDF Download
6,4MB
  20/09/2023
 Module điều khiển (4ch)
 QTC1-2 PDF Download
654KB
 Spec sheet (22/05/2023)
 QTC1-4 PDF Download
744KB
 Spec sheet (22/05/2023)
 
 Module truyền thông mở rộng
 QMC1-C PDF Download
625KB
 Spec sheet (08/03/2021)
 QMC1-MT PDF Download
214KB
 Spec sheet (29/11/2022)
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ gắn trên thanh rail DIN
 DCL-33A series PDF Download
1,154KB
 28/06/2022
 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số
 ACN-200 PDF Download
108KB
 21/04/2021
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị độ lệch
 RC-600 PDF Download
247KB
 21/04/2021
 
 Bộ hiển thị số
 JIR-301-M PDF Download
390KB
 02/07/2024
 Bộ đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay
 DFT-700-M PDF Download
827KB
 07/07/2021
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ theo chương trình
 PCA1 PDF Download
1398KB
 21/01/2021
 PCB1 PDF Download
646KB
 24/08/2021
 PCT-200 PDF Download
1,019KB
 
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ loại truyền thông
 NCL-100 PDF Download
2,748KB
 
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh
 BOC-600 PDF Download
370KB
  12/04/2022
 
 Bộ ghi dữ liệu
 HR-700 series (Hybrid) PDF Download
4,889KB
 07/07/2021
 
 Cảm biến đo loại trong nhà

 DSW series

PDF Download
779KB
 21/07/2022
 
 Cảm biến đo khí CO2 loại Duct Inserted 

 DSD-101-CO2
 DSD-200

 (DSD-200-TR, -TRHA: Ngưng sản xuất)

PDF Download
859KB
 21/04/2021
 
 Đầu dò độ ẩm, nhiệt độ và độ ẩm
 HD-500 series, THD-500 series,
 THD-500-Fx series
 
(HD-500-A, HD-500-B: Ngưng sản xuất)
 (THD-500-A, THD-500-B: Ngưng sản xuất)
PDF Download
4,452KB
 
 THT-500 PDF Download
2,184KB
  12/04/2021
 
 Cảm biến hồng ngoại
 RD-500 series PDF Download
722KB
 12/04/2021
 RD-600 series PDF Download
1,159KB
 22/03/2018
 RD-715-HA PDF Download
672KB
 01/03/2022
 
 Bộ chuyển đổi tín hiệu

 SA series
 (tất cả các sản phẩm đã ngưng sản xuất)

 (ngoại trừ SAF□)

PDF Download
2,347KB
 
 SB series PDF Download
3,921KB
 
 SC series PDF Download
300KB
 07/07/2021
 SE series PDF Download
4,116KB
 08/06/2021
 SG, SH series    13/02/2019
 
 Bộ chuyển đổi truyền thông
 IF-400 PDF Download
2,205KB
  21/12/2020
 SIF-600 PDF Download
2,878KB
  12/05/2021
 SIF-400 PDF Download
1,225KB
 
 
 Điều khiển công suất
 PA-3000 PDF Download
3,249KB
 21/04/2021
 PA-200 PDF Download
5,331KB
 21/04/2021
 SA-500 PDF Download
514KB
 21/04/2021
 SA-400 PDF Download
911KB
 29/06/2023
 
 Cảm biến đo mức
 LV-300 PDF Download
1.2 MB
 (tiếng Anh)
PDF Download
800KB (tiếng Việt)

 09/04/2019

 18/03/2021

 
 Cảm biến nhiệt độ
 Temperature sensor

PDF Download
4.1 MB
 (tiếng Anh)

PDF Download
4.4 MB (tiếng Việt)

 
 
 
 Danh mục các sản phẩm PDF Download
8.8 MB
 06/03/2022
 Ứng dụng của bộ điều khiển nhiệt độ PDF Download
12,9
 MB