Save bộ chuyển đổi tín hiệu

►CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU

Có nhiều loại : Có màn hình hiển thị, thay đổi được I/O, 2 ngõ vào, kết nối nguồn, 1 ngõ vào 2 ngõ ra..vv

 

►2 KIỂU LẮP ĐẶT

Loại lắp đặt vào ổ cắm và loại lắp đặt trên thanh rail DIN

  Thay đổi thiết lập Thiết lập cố định
 Lắp đặt vào ổ cắm và lắp đặt trên thanh rail DIN  Dòng SE   Dòng SF
 Lắp đặt trên thanh rail DIN  Dòng SA

 Dòng SB

 Dòng SD

 >> Bộ chuyển đổi SC series

 

 New

 Bộ chuyển đổi tín hiệu
 
SG, SH series

             

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

 

 Lắp đặt 

  Ổ cắm + Thanh rail DIN  Thanh rail DIN
 Terminals Loại chữ Y, Ring Ferrules
 Kiểu

Dòng SE

 

Dòng SF

Dòng SA

Dòng SB

Dòng SD

 Loại I/O (đầu vào/đầu ra) Thay đổi Cố định Thay đổi Cố định
 Nguồn điện

100 đến 240 V AC, 24V DC (chỉ định khi đặt hàng)

Dòng SD : Chỉ có nguồn 24V DC

 Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng

SE1U   SAU (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu cặp nhiệt điện SE1E SF1E (*) SAE (*)

SBE

SDE (*)

 Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt điện trở RTD SE1R SF1R (*) SAR (*)

SBR

SDR (*)

 Cách ly (dòng điện) SE1A SF1A (*) SAA (*)

SBA

SDA (*)

 Cách ly (điện áp) SE1V SF1V (*) SAV (*)

SBV

SDV (*)

 Bộ chuyển đổi tín hiệu chiết áp SE1P SF1P (*) SAP (*) SBP

 Current loop supply

 (có sẵn field communicator)

SE1D-F SF1D-F (*) SAD-F (*) SBD-F

 Current loop supply (ratio)

    SADR (*)  
 Current loop supply SE1D SF1D (*) SAD (*) SBD
 Lựa chọn thấp/cao     SAAS (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu ratio (dòng điện DC)     SAAR (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu ratio (điện áp DC)     SAVR (*)  
 Giới hạn (dòng điện DC)     SAAL (*)  
 Giới hạn (điện áp DC)     SAVL (*)  
 Tuyến tính (dòng điện DC)     SAAP (*)  
 Tuyến tính (điện áp DC)     SAVP (*)  
 Pulse Scaler     SAFD  
 Pulse Isolator     SAFI  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu tần số cực thấp     SAFU-1  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu tần số thấp (nhỏ nhất 100Hz)     SAFU-2  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu tần số thấp (nhỏ nhất 50Hz)     SAFU-3  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu tần số     SAFU-4  
 Chức năng cảnh báo (cặp nhiệt điện) SE1EA   SAEA  
 Chức năng cảnh báo (nhiệt điện trở RTD) SE1RA   SARA  
 Chức năng cảnh báo (dòng điện DC) SE1AA   SAAA  
 Chức năng cảnh báo (điện áp DC) SE1VA   SAVA  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu (2 ngõ ra đa năng) SEWU   SAWU (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 ngõ ra cặp nhiệt điện SEWE   SAWE (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 ngõ ra nhiệt điện trở RTD SEWR   SAWR (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 ngõ ra dòng DC SEWA   SAWA (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 ngõ ra điện áp DC SEWV   SAWV (*)  

 Bộ phân phối 2 ngõ ra current loop supply

 (Có sẵn field communicator)

SEWD-F   SAWD-F (*)  

 Bộ phân phối

 (2 ngõ ra current loop supply)

SEWD   SAWD (*)  

 Bộ truyền tín hiệu phân vùng

 (2 ngõ ra dòng DC)

    SAWAX (*)  

 Bộ truyền tín hiệu phân vùng

 (2 ngõ ra điện áp DC)

    SAWVX (*)  
 Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng 2 kênh SE2U      
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh cặp nhiệt điện SE2E      
 Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 kênh RTD SE2R      
 Bộ chuyển đổi 2 kênh cách ly (Dòng điện DC) SE2A      
 Bộ chuyển đổi 2 kênh cách ly (Điện áp DC) SE2V      
 Bộ chuyển đổi tín hiệu chiết áp 2 kênh SE2P      

 Current loop supply 2 kênh

 (Có sẵn field communicator)

SE2D-F      
 Current loop supply 2 kênh SE2D      
 Bộ cảnh báo (cặp nhiệt điện 2 kênh) SE2EA      
 Bộ cảnh báo (RTD 2 kênh) SE2RA      
 Bộ cảnh báo (dòng điện 2 kênh) SE2AA      
 Bộ cảnh báo (điện áp 2 kênh) SE2VA      

(*) Model đã ngưng sản xuất

 

 Model  SC series
 Loại I/O  Cố định
 
 Kiểu lắp đặt  gắn trên thanh Rail DIN
 Terminals  Loại Ring, chữ Y
 Nguồn  Sử dụng các nguồn phổ biến
 Power link  Không đáp ứng
 Bộ chuyển đổi dòng AC  SCCT
 Bộ chuyển đổi điện áp AC  SCPT