CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 Shinko Technos tuân thủ việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở tất cả các khâu từ thiết kế, phát triển, sản xuất đến phân phối vì vậy chúng tôi cung cấp đến khách hàng các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn và các tiêu chuẩn đã quy định.

  1. Chúng tôi tạo ra những thị trường mới với những triển vọng mới.

  2. Chúng tôi liên tục tạo ra các phương pháp và thách thức mới.

  3. Chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

  4. Chúng tôi liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

 

 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG  Shinko Technos nhằm mục đích là một công ty tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và chất lượng cao.

  1. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường.

  2. Chúng tôi thúc đẩy việc tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.

  3. Chúng tôi kiểm soát việc xả chất thải và làm việc hướng tới giảm chi phí.

  4. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm và hàng hóa chất lượng cao.

  5. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về các quy định về môi trường, các quy tắc và sắp xếp của các cơ quan nhà nước trong nước và nước ngoài.

  6. Chúng tôi theo đuổi việc bảo vệ môi trường bằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi.

 DANH SÁCH CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CE/UL

 

CE Được viết tắt từ cụm từ " Conformité Européenne " có tên đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp  lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.

UL  (Viết tắt của: Underwriters Laboratory - tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm). Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản; lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và cuối cùng là xây dựng tiêu chuẩn. Khi tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện – điện tử, nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

>> Danh sách các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn CE/UL

 Chú thích ký hiệu :  

      ○ : Đáp ứng tiêu chuẩn  

      × : Không đáp ứng tiêu chuẩn

Sản phẩm

CE

UL

Nguồn điện

 Bộ điều khiển nhiệt độ

 ACS-13A

  100 đến 240V

  24V

 ACS-13A
 (sử dụng với cảm biến hồng ngoại)

 100 đến 240V

 24V

 ACR-100

×

 

×

 

 ACD-100

×

 

×

 

 BCS2

 100 đến 240V

 24V

 BCR2

 100 đến 240V

 24V

 BCD2

 100 đến 240V

 24V

 JCD-300

 (JCD-35A : Không có UL)

 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 JCL-33A

 100 đến 240V

 24V

 JCM-33A

 100 đến 240V

×

 24V

 JCR-33A

 (JCR-35A : Không có UL)

 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 JCS-33A (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 FCD-100 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 FCR-100 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 FCR-23A (Đã ngưng sản xuất)

×

 

 FCS-13A (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 FCS-200 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 

 Bộ điều khiển hiển thị số

 FCL-100 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 GCS-300 (Đã ngưng sản xuất)

×

 

 

 Bộ điều khiển nhiệt độ lắp trên thanh Rail DIN

 DCL-33A

 100 đến 240V

 24V

 

 Bộ điều khiển nhiệt độ kiểu Plug-in 2 kênh

 WCL-13A

×

 100 đến 240V

 

 Đơn vị giao diện PLC

 SIF-400

×

 100 đến 240V

×

 24V

 

 Bộ điều khiển nhiệt độ kiểu truyền thông

 NCL-13A

×

 24V

 

 Bộ hiển thị số

 FIR-101-M (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 FIR-201-M (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 JIR-301-M

 100 đến 240V

 24V

 

 Bộ điều khiển nhiệt độ theo chương trình

 PC-900 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 PCD-300

 100 đến 240V

 24V

 

 Hệ thống điều khiển

 CBT-200 (Đã ngưng sản xuất)

 

 CCT-200 (Đã ngưng sản xuất)

 

 CIT-200 (Đã ngưng sản xuất)

 

 CLT-200 (Đã ngưng sản xuất)

 

 COT-200 (Đã ngưng sản xuất)

×

 

 CPT-200 (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

×

 24V

 

 Bộ chuyển đổi truyền thông cho Profibus

 IFP-700

×

 

 

 Bộ ghi dữ liệu

 HR-700

 100 đến 240V

 

 Cảm biến hồng ngoại

 RD-500

×

 

 RD-600

×

 

 RD-715-HA

×

 

 

 SSR

 SA-500

 

 

 Bộ chuyển đổi tín hiệu

 SAA (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAD (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAE (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAP (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAR (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAU (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAV (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAAL (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAVL (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAAP (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAVP (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAAR (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAVR (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAAS (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAD-F (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SAWA (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWD (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWE (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWR (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWU (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWV (Đã ngưng sản xuất)

 100 đến 240V

 24V

 SAWD-F (Đã ngưng sản xuất)

×

 

×

 

 SBA

×

 

×

 

 SBD

×

 

×

 

 SBE

×

 

×

 

 SBP

×

 

×

 

 SBR

×

 

×

 

 SBV

×

 

×

 

 

 Bộ đo độ dẫn điện

 (Loại nồng độ cao)

 AER-102-ECH ×  
 WIL-102-ECH ×  
 

 Bộ đo độ dẫn điện

 (Loại nồng độ siêu thấp)

 AER-102-ECL ×  
 WIL-102-ECL ×  
 
 Bộ đo điện trở suất ×  
 AER-102-SE ×  
 WIL-102-SE ×  
 
 Bộ đo pH
 AER-102-PH ×  
 WIL-102-PH ×