THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

 DANH SÁCH THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

 

   Loại lắp trên Panel

 Loại lắp đặt trên thanh

rail DIN

 Loại lắp đặt ngoài trời

CẢM BIẾN

   Dòng AER  Dòng WIL  Dòng FEB

 Đo pH

AER-102-PH_photo


 
AER-102-PH  

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

WIL-102-PH_photo


 

WIL-102-PH
 

 Manual
 Spec sheet

 

 

 

FEB-102-PH_photo


 

FEB-102-PH

 

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

Thông số cảm biến pH

 Đo ORP

AER-102-PH_photo

  AER-101-ORP

 Manual    
 Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-101-ORP


 Manual
 Spec sheet

 

 
 

FEB-102-PH_photo

  FEB-102-ORP

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

Thông số cảm biến ORP

 Đo độ dẫn điện
 
(nồng độ cao)

 AER-102-PH_photo

  AER-102-ECH

 Manual    
 Manual (C5)
 Spec sheet
 

WIL-102-PH_photo


 

WIL-102-ECH

 Manual
 Spec sheet

 

 

FEB-102-PH_photo


 

FEB-102-ECH

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

Thông số cảm biến EC

 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ thấp)

AER-102-PH_photo

  AER-102-ECL

 Manual   
 Manual (C5)
 Spec sheet
 

WIL-102-PH_photo

  WIL-102-ECL

 Manual
 Spec sheet

 

 

FEB-102-PH_photo

 

FEB-102-ECM


 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

Thông số cảm biến EC
 Đo điện trở suất

AER-102-PH_photo

  AER-102-SE

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-102-SE

 Manual
 Spec sheet

 

 
 
  Thông số cảm biến SE
 Đo độ đục/ss

AER-102-PH_photo

  AER-101-TU

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-101-TU

 Manual
 Spec sheet

 

 
 

Thông số cảm biến TU

 Đo nồng độ Oxy hòa tan

AER-102-PH_photo

  AER-102-DO

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-102-DO

 Manual
 Spec sheet

 

 

 

Thông số cảm biến DO

 

>>> Danh sách thiết bị quản lý chất lượng nước (pdf)