Đối tượng đo

 

Loại cảm biến Model Đặc trưng Hình ảnh

Nhiệt độ
 Cặp nhiệt điện
 
Nhiệt điện trở RTD
 
PC-A, TC-E...  Cảm biến nhiệt độ thermocouple
 Cảm biến nhiệt điện trở RTD
 (Resistance Temperature
 Detectors)

 Cảm biến đo nhiệt độ

 loại trong nhà

DSW-100  Lắp đặt trong nhà

 

 Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại

 (PDF Download File so sánh 3 loại)

RD-500  Có loại đo Close Focus

 
RD-600

 Có thể đo thông qua bề mặt kính,

 đo được bề mặt kim loại bóng 
RD-715  Thời gian phản hồi nhanh : 14ms

 
Độ ẩm  Cảm biến đo độ ẩm loại trong nhà DSW-100  Lắp đặt trong nhà

 

 Cảm biến đo độ ẩm

 loại chèn ống dẫn

DSD-200-HA  Loại chèn ống dẫn
 Đầu dò độ ẩm HD-500-V  Loại treo tường

 
Nhiệt độ và độ ẩm

 Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

 loại trong nhà

DSW-100  Lắp đặt trong nhà

 
 Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm THD-500-V     Loại treo tường

 
 Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm THD-500-FA  Loại ống, cố định trên panel

 
 Transmission nhiệt độ và độ ẩm THT-500

 Đầu vào sử dụng cảm biến 

 bulb sensors và Dry sensors 
CO, CO2  Cảm biến đo CO loại trong nhà DSW-200-CO
Đã ngưng sản xuất
 Lắp đặt trong nhà

 
 Cảm biến đo CO2 loại trong nhà DSW-200-CO2  Lắp đặt trong nhà

 
 Cảm biến đo CO2
 loại chèn ống dẫn
DSD-101-CO2  Loại chèn ống dẫn

 
Các loại khác  Cảm biến đo mức chất rắn LV-300   Thân đúc bằng 100% hợp kim nhôm

 
 Thermonstat SS-100  Nhiệt kế lưỡng kim

 
 Cảm biến đo chất lượng nước Xem thêm <<  Quản lý chất lượng nước