MANUAL CÁC SẢN PHẨM ĐÃ NGƯNG SẢN XUẤT

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải ([PDF]). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.

2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [
Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Lưu]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 B 
     
 BOC-200  No.BOC21E3  
 BC series  No.BC11E2  
 BOC-500 (Quick reference)  No.BO1E1  
 
 C
 C series  No.C12E8  
 CIT-200  No.CIT21E2  
 CLT-200  No.CLT21E3  
 CLT-20S  No.CLT22E1  
 CMT-220-K  No.CMT21E1  
 CMT-240-K  No.CMT22E2  
 COT-200  No.COT21E1  
 
 D
 DCL-33A DC  No.DCL33DCE1  
 DCL-33A DC(C5)  No.DCL3CDCE2  
 DFT-600-TH  No.DFT63E1  
 DSW-100-CO  No.DSW14E1  
 DSW-100-CO2  No.DSW15E2  
 
 E
 ECS-200  No.ECS21E3  
 
 F
 FCD-13A  No.FCD11E14  
 FCD, FCR-15A  No.FCDR12E7  
 FCR-13A  No.FCR11E15  
 FCR-23A  No.FCR21E2  
 FCS-13A  No.FCS11E8  
 FCS-23A  No.FCS21E10  
 FC SERIES (C, )  No.FC1CE11  
 FCL-13A  No.FCL11E4  
 FCL-13A (, SVTC)  No.FCLC1E1  
 FIR-101-M  No.FIR11E3  
 FIR-201-M  No.FIR21E9  
 FIR-201-M (C, )  No.FIR2CE2  
 
 G
 GCS-300  No.GCS31E7  
 GCS-300 ()  No.GCSC3E2  
 GCD, GCR-200  No.GCDR21E12  
 GCM-200  No.GCM21E5  
 GCS-200  No.GCS21E7  
 GR200 (Quick reference)  No.GR21E2  
 GR200 (Instruction manual)  No.GR22E2  
 GR200 (C5)  No.GR2CE1  
 GR200 (Data viewer)  No.GR2VE1  
 GR200 (Parameter loader)  No.GR2LE1  
 
 H
 HCD-100 (p.1 to 21)  HCD11E1-1  
 HCD-100 (p.22 to 42)  HCD11E1-2  
 HCD-100 (p.43 to 63)  HCD11E1-3  
 HCD-100 (p.64 to 84)  HCD11E1-4  
 
 I
 IRT-100-TA  No.IRTTA11E1  
 IRT-100-TF  No.IRTTF11E1  
 IRT-200-HS  No.IRT21E1  
 IRT-300-AT, AS  No.IRT31E1  
 IRT-500-TE  No.IRT51E3  
 
 J
 JCR, JCD-33A  No.JCRD31E15  
 JCR, JCD-33A Flowchart  No.JCRD31E14  
 JCR, JCD-35A  No.JCDR32E1  
 JCS-33A  No.JCS31JE6  
 JCD, JCR-13A  No.JCDR11E1  
 JCD, JCR-13A(C5)  No.JC1CE1  
 
 L
 LCD-13A  No.LCD11E4  
 LMD-100  No.LMD11E4  12/04/2019
 LMD-100 (C5)  No.LMD1CE1  
 
 M
 MCR-100  No.MCR11E10  
 MCR-200 (p.1 to 9)  No.MCR21E3_1  
 MCR-200 (p.10 to 18)  No.MCR21E3_2  
 MCR-200 (p.19 to 27)  No.MCR21E3_3  
 MCR-200 (p.28 to 36)  No.MCR21E3_4  
 MCM-100  No.MCM11E4  
 MCS-100  No.MCS11E11  
 MCS-300  No.MCS31E2  
 MC series (C, ) (p.1 to 10)  No.MC1CE3_1  
 MC series (C, ) (p.11 to 20)  No.MC1CE3_2  
 MC series (C, ) (p.21 to 30)  No.MC1CE3_3  
 MC series (C, ) (p.31 to 40)  No.MC1CE3_4  
 MC series (C, ) (p.41 to 50)  No.MC1CE3_5  
 MC series (C, ) (p.51 to 64)  No.MC1CE3_6  
     
 O
 OMR-100  No.OMR11E2  
 
  P
 PA-4000  No.PA41E1  
 PC-900  No.PC91E8  
 PC-900 Flowchart  No.PC91E4FLOW  
 PC-900 ()  No.PC9CE2  
 PC-700  No.PC72E1  
 PC-600  No.PC61E8  
 PCD-33A  No.PCD3CE3  
 PCD-33A (C5, SVTC)  No.PCD3CE2  
 
 R
 Remote I/O
 
RA series
 No.RA1E2  
 RD-300 series  No.RD31E3  
 RD-401  No.RD41E1  
 
 S
 Programmable signal conditioner
 
SA, SAW series(*)
 No.SA11E4  12/04/2019
 Ratio transmitter (Direct current/voltage)
 
SAAR, SAVR(*)
 No.SA2E3  12/04/2019
 Linearizer (Direct current/voltage input)
 
SAAP, SAVP(*)
 No.SA3E2  
 Alarm detector
 
SAxA series(*)
 No.SA4E2  
 Limiter (Direct current/voltage)
 
SAAL, SAVL(*)
 No.SA5E2  
 High/Low selector
 
SAAS(*)
 No.SA6E2  
 SA-300-Z  No.SA31E1  
 Built-in signal conditioner
 
SD series
 No.SD1E1  
 Plug-in type signal conditioner
 
SF series
 No.SF1E1  
 
 T
 TR-400 (Pen writing type)  No.TR41E2  
 TR-400 (Dot printing type)  No.TR42E2  
 T5014  No.T5014E1  
 
 V
 VCD-100  No.VCD11E10  
 VCR-100  No.VCR11E15  
 
 W
 WCS-13A  No.WCS11E3