JIR-301-M

JIR-301-M

Model : JIR-301-M

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

 

 

- Đa loại đầu vào

- Chức năng tiêu chuẩn được trang bị đầu ra Transmission và 3 đầu ra cảnh báo

- IP66

- Chức năng tùy chọn option

 

 ĐA NGÕ VÀO

 

Nhiều loại ngõ vào: ngõ vào cặp nhiệt điện (10 loại), RTD (2 loại),  dòng điện (2 loại), ngõ vào điện áp (4 loại)

 

 ĐẦU RA TRANSMISSION, CHỨC NĂNG CẢNH BÁO (3 ĐIỂM) TIÊU CHUẨN

 

Chuyển đổi giá trị đầu vào sang tín hiệu analog với chu kỳ 125 ms và xuất đầu ra tương ứng 4~20mA DC
Mã hàng standard trang bị sẵn 3 đầu ra cảnh báo.

 

 CHỐNG BỤI/NƯỚC

 

Có thể sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt chứa nhiều bụi và nước nhờ phần mặt trước của sản phẩm được cấu tạo IP66.

 

 CHỨC NĂNG TÙY CHỌN OPTION

 

Có thể lựa chọn thêm các chức năng như :
   Chức năng truyền thông 
[Giao thức : Shinko protocol, Modbus protocol (ASCII mode, RTU mode)]
   Đầu ra cảnh báo thứ 4
   2 đầu ra tín hiệu Transmission.
   .v.v.v.

 

✍ Các bài viết liên quan : 

 

 Hướng dẫn cách ghi mã đặt hàng sản phẩm JIR-301-M

 

⟹ Hướng dẫn lựa chọn "option P24" và "option DSB"

 

 

 

 

 

 Ngõ vào  Cặp nhiệt điện, RTD, dòng DC, áp DC
 Độ chính xác

 Thermocouple: Khoảng 0.2%FS 1 digit

 RTD: Khoảng 0.1%FS 1 digit

 Dòng điện, điện áp DC : Khoảng 0.2%FS 1 digit

 Chu kỳ lấy mẫu  125 ms
 Hoạt động cảnh báo  Có 4 loại cảnh báo: cảnh báo giá trị tuyệt đối giới hạn cao, cảnh báo giá trị tuyệt đối giới hạn thấp,
 cảnh báo trì hoãn giá trị tuyệt đối giới hạn cao, cảnh báo trì hoãn giá trị tuyệt đối giới hạn thấp.
 Nguồn cấp  100~240V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/60 Hz
 Tùy chọn  Truyền thông RS-485, đầu ra cảnh báo thứ 4, đầu ra Transmision thứ 2 và các chức năng khác

 

.

✍ Các bài viết liên quan : 

 

 Hướng dẫn cách ghi mã đặt hàng sản phẩm JIR-301-M

 

⟹ Hướng dẫn lựa chọn "option P24" và "option DSB"