Cảm biến nhiệt độ

Tài liệu hướng dẫn lựa chọn và sử dụng cảm biến nhiệt độ (Thermocouple, RTD)

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

Có các loại cảm biến nhiệt độ : 

• Cảm biến nhiệt độ Thermocouple
• Cảm biến nhiệt độ Sheath Thermocouple
• Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance Temperature Detector)
• Cảm biến nhiệt độ Sheath RTD (Sheath Resistance Temperature Detector)

⇒Tài liệu hướng dẫn lựa chọn các loại cảm biến PDF Download

⇒Tài liệu đặt hàng cảm biến PDF Download

 

Hình ảnh thực tế một số Model cảm biến nhiệt độ

 

Cảm biến nhiệt độ Model : PC-SH

 

Cảm biến nhiệt độ Model : PS-C

 

Cảm biến nhiệt độ Model : TC-R

 

Ống bảo vệ Well cho cảm biến nhiệt độ