Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi trường toàn diện

Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi...

24/04/2018 2575

Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi trường toàn diện

Chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ (Alarm)

Chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ (Alarm)

16/11/2017 4193

Hoạt động của các chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ BCD2