Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi trường toàn diện

Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi...

24/04/2018 2389

Trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh với hệ thống giám sát và điều khiển môi trường toàn diện

Chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ (Alarm)

Chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ (Alarm)

16/11/2017 3981

Hoạt động của các chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ BCD2