RELAY BÁN DẪN (Solid state relays)

 

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT

 

 - Hình dạng mỏng

 - Led hiển thị

 - Phạm vi rộng của điện áp

   đầu vào

 

 - Tích hợp 'varistor' bảo vệ quá áp

 - Dễ dàng xem trạng thái bằng đèn

   Led

 - Độ cách điện lớn: Độ bền điện môi

   giữa đầu vào và đầu ra : 4000 V

 

 - Điều khiển chính xác, dùng cho

   tải cảm (H series)

 - Không gây nhiễu, lý tưởng cho

   các dòng máy tính (Z series)

 - Đáp ứng điều khiển 3 pha

 - Kích thước gọn nhẹ

 - Có chức năng lựa chọn

   hoạt động điều khiển

 

 

 

 SA-400

 

 SA-500  PA-200  PA-3000