Lắp đặt 

 

  Hiển thị    Số kênh  Số input/output Tên Hình ảnh Đặc điểm                     
 Plug-in  LED trắng 1 ch

 

 1 input, 1 output

 1 input, 2 output

 1 input, 1 output +   

 truyền thông

 

  SG series 

 - Dễ nhìn hơn với đèn LED trắng

 - Có sẵn chức năng truyền thông

 

 LED đỏ 1 ch

 1 input, 1 output

 1 input, 2 output

 SE series

 - Tốc độ lấy mẫu đầu vào có thể thay

    đổi được (25 ms, 125 ms, 250 ms)

 - 2 kênh có thể coi là 2 sản phẩm với

   1 đầu vào, 1 đầu ra

 

 

2 ch  1 input, 1 output

 2 input, 2 output

 Không có

 hiển thị

1 ch  1 input, 1 output

 1 input, 2 output

 SH series

 - Sản phẩm đơn giản, không có hiển thị

   (Nối dây terminal bằng đầu nối chữ Y và

   đầu Ring)

 

 

 

 Rail DIN

 Không có

 hiển thị

1 ch  1 input, 1 output  SB series  - Sản phẩm đơn giản, không có hiển thị

 

 

 

TÌM KIẾM SẢN PHẨM THEO TÊN

 

SH  (ví dụ) SHI, SHIW, SHS

 

 

SG  (ví dụ) SGI, SGIW, SGS

 

 

SE  (ví dụ) SE1U, SE2U, SE1EA
SC  SCCT, SCPT
SB  SBE, SBR, SBA, SBV, SBP, SBD, SBD-F
SAFx  SAFU-1, SAFU-2, SAFU-3, SAFU-4, SAFD, SAFU
SAxA  SAAA, SAEA, SARA, SAVA