DANH MỤC DỊCH VỤ

 

1. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

 

 

2.  SẢN XUẤT BO MẠCH ĐIỆN TỬ

 

 

3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN ONLINE