DANH SÁCH THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

 

   Loại lắp trên Panel  Loại lắp đặt trên thanh rail DIN  Loại lắp đặt ngoài trời

CẢM BIẾN

   Dòng AER  Dòng WIL  Dòng FEB
 Đo pH

 AER-102-PH

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-PH

 Manual

 Spec sheet

 FEB-102-PH

 Manual

 Spec sheet

Nội dung chi tiết cảm biến pH

 Đo ORP

 AER-101-ORP

 Manual

 Spec sheet

 WIL-101-ORP

 Manual

 Spec sheet

 FEB-102-PH

 Manual

 Spec sheet

Thông số cảm biến ORP

 Đo độ dẫn điện
 
(nồng độ cao)

 AER-102-ECH

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-ECH

 Manual

 Spec sheet

 FEB-102-ECH

 Manual

 Spec sheet

Thông số cảm biến EC

 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ thấp)

 AER-102-ECM

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-ECM

 Manual

 Spec sheet

 FEB-102-ECM

 Manual

 Spec sheet

Thông số cảm biến EC
 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ siêu thấp)

 AER-102-ECL

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-ECL

 Manual

 Spec sheet

  Thông số cảm biến EC
 Đo điện trở suất

 AER-102-SE

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-SE

 Manual

 Spec sheet

   
 Đo độ đục/ss

 AER-101-TU

 Manual

 Spec sheet

 WIL-101-TU

 Manual

 Spec sheet

 

Thông số cảm biến TU

 Đo nồng độ Oxy hòa tan

 AER-102-DO

 Manual

 Spec sheet

 WIL-102-DO

 Manual

 Spec sheet

 

Thông số cảm biến DO 

 

>>> Danh sách thiết bị quản lý chất lượng nước (pdf)