Bộ hiển thị số

 JIR-301-M (96 x 48 mm)

 

 - Đa ngõ vào

 - Trang bị sẵn 1 đầu ra transmission 4 đến 20mA DC và 3 đầu ra Relay cảnh báo (chức năng standard)

 - Đáp ứng tiêu chuẩn IP-66

 

 

 

 Xem thêm >>