Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong kho lưu trữ

Sử dụng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm, bộ điều khiển trong các kho lưu trữ hàng hóa

Các kho lưu trữ được sử dụng để lưu trữ các loại thực phẩm, nông sản, gỗ v.v. được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực đời sống.

Trong các kho lưu trữ yếu tố nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm phải được lưu trữ trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa và thời gian lưu trữ của chúng. Vì vậy việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm thích hợp đối với từng loại sản phẩm trong kho lưu trữ giúp cho sản phẩm được lưu trữ mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, tăng thời gian lưu trữ, đem lại lợi ích kinh tế cao.

Ứng dụng điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong các kho lưu trữ để sấy gỗ, bảo quản rau và ngũ cốc v.v.

Cảm biến THD-500-V đo độ ẩm/nhiệt độ liên tục trong kho lưu trữ rồi gửi tính hiệu về cho bộ điều khiển BCD2R00-00. Theo thông số nhiệt độ và độ ẩm được thiết lâp mong muốn bên trong bộ điều khiển, bộ điều khiển sẽdong phuc da nang gia re điều khiển máy tạo ẩm và máy thổi khí nóng để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong kho lưu trữ đến giá trị mong muốn.

 

Các sản phẩm được sử dụng ở ví dụ trên

BCD2R00-00 : Bộ điều khiển

THD-500-V : Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm