Điều khiển nhiệt độ trong lò nhiệt thép không gỉ

Điều khiển nhiệt độ trong lò nhiệt bằng thép không gỉ

Lò nhiệt bằng thép không gỉ được sử dụng để bảo quản dược phẩm, giữ nhiệt độ không đổi, pha trộn thuốc nhuộm v.v.

Sử dụng bộ điều khiển on/off servo ACD-15A-R/M để điều khiển nhiệt độ bên trong của lò nhiệt thép không gỉ.

Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ bên trong lò gửi về bộ điều khiển nhiệt độ ACD-15A-R/M, bộ điều khiển on/off servo motor valve để điều khiển nhiệt độ theo nhiệt độ mong muốn thiết lập.

 

Sản phẩm được sử dụng ở ví dụ trên :

ACD-15A-R/M : Bộ điều khiển on/off servo

Cảm biến nhiệt độ Shinko (cặp nhiệt điện (thermocouple), nhiệt điện trở (RTD) v.v.)