Cảm biến hồng ngoại

Sử dụng cảm biến hồng ngoại đo nhiệt độ bề mặt kim loại có độ bóng sáng cao.

 
Sử dụng cảm biến hồng ngoại : RD-600
Bộ điều khiển nhiệt độ : JCS-13A
     Điều khiển nhiệt độ 50.0°C (SV=50.0°C)
     Đầu ra bộ điều khiển : SSR