Điều khiển nhiệt độ khuôn đúc nhựa

Hệ thống điều khiển nhiệt độ khuôn đúc nhựa.

Nhiệt độ khuôn là thông số quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, ảnh hưởng đến khả năng nén ép vật liệu vào khuôn, khả năng làm nguội sản phẩm v.v. Vì vậy phải xác định nhiệt độ khuôn đạt được, giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ khuôn theo mong muốn đúng với yêu cầu kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Ứng dụng điều khiển nhiệt độ khuôn đúc bên dưới sử dụng 1 sản phẩm CCT-235 điều khiển (2 điểm) trên khuôn đúc (khuôn đực và khuôn cái), một sản phẩm CCT-235 khác đang giám sát nhiều điểm (đa điểm) nhiệt độ trên khuôn đúc.

Sản phẩm được sử dụng ở ví dụ trên : 

CPT-20A : Cấp nguồn điện cho CCT-235-2R/E và cung cấp chức năng kết nối truyền thông đến máy chủ, màn hình cảm ứng v.v.

CCT-235-2R/E : Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh

CLT-20s : Kết nối giữa PC và CCT-235

CIT-200 : Kết nối giữa PLC với C series

IF-400 : Bộ chuyển đổi truyền thông

SWM-CC002E_V205 : Phần mềm giám sát của CCT-235