Điều khiển nhiệt độ trong lò nhiệt thép không gỉ

Điều khiển nhiệt độ trong lò nhiệt thép không gỉ

15/11/2018 600

Điều khiển nhiệt độ trong lò nhiệt bằng thép không gỉ

Điều khiển nhiệt độ trong lò nướng dạng đường hầm

Điều khiển nhiệt độ trong lò nướng dạng đường hầm

15/11/2018 1040

Điều khiển nhiệt độ trong lò nướng dạng đường hầm (tunnel furnace)

Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong kho lưu trữ

Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong kho lưu trữ

15/11/2018 1589

Sử dụng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm, bộ điều khiển trong các kho lưu trữ hàng hóa

Hàn buồng nhiệt (lò hàn reflow)

Hàn buồng nhiệt (lò hàn reflow)

14/11/2018 880

Điều khiển nhiệt độ trong hàn buồng nhiệt (lò hàn reflow)

Điều khiển nhiệt độ khuôn đúc nhựa

Điều khiển nhiệt độ khuôn đúc nhựa

14/11/2018 937

Hệ thống điều khiển nhiệt độ khuôn đúc nhựa.