INSTRUCTION MANUAL

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải (tên sản phẩm). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.

2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [
Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Lưu]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

>> Danh sách Manual các sản phẩm đã ngưng sản xuất <<

 DANH SÁCH BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 A Ngày cập nhật
 ACD, ACR-13A  No.ACDR11E12  03/12/2021
 ACD, ACR-13A (C, C5)  No.ACDR1CE8  31/03/2020
 ACD, ACR-15A  No.ACDR12E11  04/02/2021
 ACD, ACR-15A (C, C5)  No.ACDR1CE8  31/03/2020
 ACS-13A (Excerpt)  No.ACS11JE13  12/04/2019
 ACS-13A (C5,Excerpt)  No.ACS11CJE4  
 ACS-13A (C5)  No.ACS12CE5  30/09/2019
 ACS-13A  No.ACS12E7  30/09/2019

 ACS-13A-x/A (Excerpt)
 Dùng cho cảm biến hồng ngoại

 No.ACS11AE4  21/12/2020

 ACS-13A-x/A (C5 Excerpt)
 Dùng cho cảm biến hồng ngoại

 No.ACS11CAJE3  15/04/2020
 ACN-200  No.ACN21E4  08/05/2019
 AER-101-ORP  No.AER11ORPE3  17/01/2020
 AER-101-ORP (C5)  No.AER1CORPE3  24/09/2019
 AER-101-TU  No.AER11TUE3  17/01/2020
 AER-101-TU (C5)  No.AER1CTUE3  02/12/2019
 AER-102-DO  No.AER11DOE3  01/03/2022
 AER-102-DO (C5)  No.AER1CDOE3  24/09/2019
 AER-102-ECH  No.AER11ECE8  23/10/2023
 AER-102-ECH (C5)  No.AER11CECE5  30/08/2019
 AER-102-ECL  No.AER12ECE7  12/05/2021
 AER-102-ECL (C5)  No.AER12CECE5  30/08/2019
 AER-102-PH  No.AER11PHE9  11/11/2021
 AER-102-PH (C5)  No.AER1CPHE5  30/08/2019
 AER-102-SE  No.AER11SEE6  11/03/2021
 AER-102-SE (C5)  No.AER1CSEE5  11/03/2021
 
 B
 BCx2 series (Excerpt)  No.BCx21JE8  10/04/2020
 BCx2 series (BCD2, BCR2, BCS2) (English)  No.BCx22E10  23/10/2023
 BCx2 series (BCD2, BCR2, BCS2) (Spanish, Español)    05/02/2018
 BCx2 series (BCD2, BCR2, BCS2) (C5)  No.BCx2CE6  31/03/2020
 BOC-600  No.BOC61E3  20/12/2019
 
 C
 CMA  No.CMAJE7  12/04/2019
 CMAC  No.CMAC11JE3  02/12/2019
 CMB-001  No.CMBJE7  12/04/2019
 CMC-001  No.CMCJE4  21/05/2021
 CMD-001  No.CMDJE2  26/07/2018
 CME-001  No.CMEJE2  26/07/2018
 CMS-001  No.CMSJE3  12/04/2019
 
 D
 DCL-33A (Excerpt)  No.DCL31JE3   12/04/2019
 DCL-33A  No.DCL32E5   27/09/2019
 DCL-33A (C5)  No.DCL32CE3   27/09/2019
 DFT-700-M  No.DFT71E5   09/12/2019
 DSD-101-CO2  No.DSD11JE2   22/12/2020
 DSD-200-HA  No.DSD22JE3   22/12/2020
 DSW-100-T  No.DSW11JE5   12/05/2021
 DSW-100-H  No.DSW12JE6   08/06/2021
 DSW-100-TxHx  No.DSW13JE7   12/05/2021
 DSW-200-CO2  No.DSW25JE5   28/10/2022
   
 F
 FEB-102-ECH  No.FEB11ECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECH (C5)  No.FEB1CECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECM  No.FEB11ECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECM (C5)  No.FEB1CECE2   30/08/2019
 FEB-102-PH  No.FEB11PHE3   30/08/2019
 FEB-102-PH (C5)  No.FEB1CPHE2   30/08/2019
 
 H
 HD-500-V  No.HD51E6  15/04/2020
 HR-701, 702  No.HR72E14  14/03/2024
 HR-706  No.HR71E12  12/04/2019
 HR-700 (C5)  No.HR7CE4  26/07/2018
 HR-706(Flowchart)  No.HR7ZJ5FLOW  25/02/2021
 
 I
 IF-400  No.IF41E3  12/04/2019
 IFP-100  No.IFP11E3  
 
 J
 JCL-33A  No.JCL31E6  22/12/2020
 JCL-33A (C5)  No.JCL3CE3  12/04/2019
 JCM-33A  No.JCM31E10  28/10/2022
 JCS, JCM, JCR, JCD-33A (C5)  No.JC3CE11  
 JIR-301-M (Excerpt)  No.JIR31JE5  08/08/2023
 JIR-301-M  No.JIR32E4  09/11/2023
 JIR-301-M (C5)  No.JIR32CE4  09/11/2023
 
 L
 LV-300  No.LV31JE6  29/10/2021
 
 N
 NCL-13A  No.NCL11E2  
 
 P
 PA-200 series  No.PA23E3  26/07/2018
 PA-3000-HZ  No.PA32E3  05/06/2020
 PA-3000-H3  No.PAH3E2  
 PCA1 (Excerpt)  No.PCA11JE4  12/04/2022
 PCA1 (Flowchart)    20/01/2020
 PCA1  No.PCA12E5  20/01/2020
 PCA1 (C5)  No.PCA1CE3  09/01/2020
 PCB1 (Excerpt)  No.PCB11JE5  01/06/2022
 PCB1 (Flowchart)  No.PCBFLOW  20/09/2017
 PCB1  No.PCB12E4  27/09/2019
 PCB1 (C5)  No.PCB1CE3  27/09/2019
 PCE-700  No.PCE71JE13  21/12/2020
 PCT-200  No.PCT21E6  09/03/2018
 
 Q
 Control Module
 
QTC1-2
 No.QTC13E3  30/06/2023
 Control Module
 
QTC1-4
 No.QTC12E7  30/06/2023
 QTC1-2, QTC1-4 (Mounting and wiring instruction manual)  No.QTC11E5  14/03/2024
 Communication Expansion Module
 
QMC1-C□
 No.QMC12E4  30/06/2023
 QMC1-C□ (Mounting and wiring instruction manual)  No.QMC11E6  14/03/2024
 Communication Expansion Module
 QMC1-MT 
 No.QMC14E1  07/07/2023
 QMC1-MT (Mounting and wiring instruction manual)  No.QMC13E2  14/03/2024
 
 R
 RC-600  No.RC61E3  
 RD-500  No.RD51E3  
 RD-600 series  No.RD61E4  11/09/2018
 RD-715-HA  No.RD71JE5  01/03/2022
 RDP-24  No.RDP21JE3  
 
 S
 SA-400  No.SA41E2  30/06/2023
 SA-500  No.SA51E3  14/03/2024
 Frequency transmitter
 
SAFU
 No.SA71E2  
 Pulse scaler
 
SAFD
 No.SA72E2  
 Pulse isolator
 
SAFI
 No.SA73E2  
 Signal conditioner
 
SB series
 No.SB1E4  
 Transducer (AC voltage/current)
 
SC series
 No.SC1E5  12/04/2019
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE1x series
 No.SE1x1E1  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE2x series
 No.SE2x1E1  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SEWx series
 No.SEWx1E2  
 Alarm detector
 
SExxA series
 No.SE21E1  
 Isolator  SGI
 SGIW
 SGIL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGI11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGI12JE1  09/04/2021
 DC signal transmitter  SGS
 SGSW
 SGSL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGS11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGS12JE1  09/04/2021
 Current loop supply  SGD
 SGDW
 SGDL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGD11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGD12JE1  09/04/2021
 Current loop supply with ratio setting  SGM
 SGMW
 SGML
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGM11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGM12JE1  09/04/2021
 Thermocouple transmitter  SGT
 SGTW
 SGTL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGT11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGT12JE1  09/04/2021
 RTD transmitter  SGR
 SGRW
 SGRL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGR11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGR12JE1  09/04/2021
 Potentiometer transmitter  SGP
 SGPW
 SGPL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGP11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGP12JE1  09/04/2021
 Universal transmitter  SGU
 SGUW
 SGUL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGU11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGU12JE1  09/04/2021
 Linearizer  SGL
 SGLL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGL11E5  19/05/2023
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGL12JE1  09/04/2021
 Multi pulse transmitter  SGF
 SGFW
 SGFL
 Excerpt  No. SGF21JE1  09/04/2021
 Manual  No. SGF11E5  14/03/2024
 Communication  No. SGxL2CE2  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGF12JE2  14/03/2024
 Pulse-Analog transmitter  SGJ
 SGJW
 SGJL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGJ11E4  14/03/2024
 Communication  No. SGxL2CE2  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGJ12JE2  14/03/2024
 Differential transmitter  SGQ  Excerpt  No. SGQZ21JE1  09/04/2021
 Manual  No. SGQ11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGQ12JE1  09/04/2021
 2-input math function transmitter  SGZ  Excerpt  No. SGQZ21JE1  09/04/2021
 Manual  No. SGZ11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGZ12JE1  09/04/2021
 High/Low selector  SGH  Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGH11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGH12JE1  09/04/2021
 Ratio, Bias
 (Ratio transmitter)
 SGB
 SGBW
 SGBL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGB11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGB12JE1  09/04/2021
 Split-Range transmitter  SGXW  Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGXW11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGXW12JE1  09/04/2021
 Limiter  SGC
 SGCW
 SGCL
 Excerpt  No. SG11JE7  14/03/2024
 Manual  No. SGC11E4  09/04/2021
 Communication  No. SGxL1CE3  12/04/2022
 Quick Reference  No. SGC12JE1  09/04/2021
 Instrumentation signal input
 Alarm setter
 SGAL  Excerpt  No. SGAx21JE1  09/04/2021
 Manual  No. SGAL11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGAL12JE1  09/04/2021
 Universal input
 Alarm setter
 SGAU  Excerpt  No. SGAx21JE1  09/04/2021
 Manual  No. SGAU11E3  09/04/2021
 Quick Reference  No. SGAU12JE1  09/04/2021
 SH series  No. SH11JE4  14/03/2024
 SIF-400  No.SIF41E7  
 SIF-600  No.SIF61E4  
 
 T
 THD-500  No.THD51E1  
 THD-500-Fx  No.THD52E3   02/10/2019
 THD-700-P  No.THD71E6   11/09/2018
 THT-500  No.THT51E1  
 THT-500(C5)  No.THT5CE2   12/04/2019
 
 W
 WCL-13A  No.WCL12E8   16/09/2020
 WCL-13A (Quick reference)  No.WCL11JE4   26/07/2018
 WCL-13A (C5)  No.WCL1CE3   
 WIL-101-ORP  No.WIL11CORPE3   17/01/2020
 WIL-101-TU  No.WIL11CTUE3   17/01/2020
 WIL-102-DO  No.WIL11CDOE3   01/03/2022
 WIL-102-ECH  No.WIL11CECE9   23/10/2023
 WIL-102-ECL  No.WIL12CECE6   17/01/2020
 WIL-102-PH  No.WIL11CPHE10   11/11/2021
 WIL-102-SE  No.WIL11CSEE4   20/12/2019
 
     
 Temperature sensor    
     

(*) Sản phẩm có nguồn điện 100 đến 240V AC đã ngưng sản xuất.