DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Danh sách các sản phẩm có các thông số kỹ thuật đặc biệt được đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Khi đặt hàng, Quý khách ghi rõ sản phẩm cần đặt hàng và mã cần đặt (các mã và thông số kỹ thuật tương ứng ở bảng bên dưới).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG

C002-8

Đầu ra transmission tín hiệu 0~20mA DC

ACR-13A/ACR-15A, ACD-13A/ACD-15A

C002-9

Đầu ra transmission tín hiệu 0~10V DC

ACR-13A/ACR-15A, ACD-13A/ACD-15A

C020-1

Dây tín hiệu bù nhiệt độ 1.0m

PCE-700, PCR-700 series

C020-4

Kiểu kết nối : Terminal Y

PCE-700, PCR-700 series

C020-5

Kiểu kết nối : PLUG R03-P3M

PCE-700, PCR-700 series

C020-6

Kiểu kết nối : Socket CN-11

PCE-700, PCR-700 series

C020-7

Kiểu kết nối : SMP-K-M

PCE-700 series

C026-10

Đầu vào: -5~5V DC

SAV

C026-11

Đầu vào: -10~10V DC

SAV

C026-12

Đầu vào: 0~60mV DC

SBV

C029-16

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC

DCL-300

C029-17

Đầu ra điều khiển : 0~20mA DC

DCL-300

C029-19

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC

JCL-300

C029-20

Đầu ra điều khiển : 0~1V DC

DCL-300

C029-23

Đầu ra điều khiển : 0~20mA DC

ACS-100

C029-24

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC

ACS-100

C029-25

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC (500Ω)

ACR-100, ACD-100

C029-26

Đầu ra điều khiển : 0~5V DC (250Ω)

ACS-100

C029-27

Đầu ra điều khiển : 0~20mA DC

ACR-100, ACD-100, PCA1

C029-29

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC (500Ω)

BCS2

C029-30

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC (500Ω)

BCR2

C029-31

Đầu ra điều khiển : 0~10V (500Ω)

BCD2

C029-32

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC (500Ω)

(dùng cho đầu ra CH1 và CH2)

WCL-100

C029-33

Đầu ra điều khiển : 0~10V DC (500Ω)

(dùng cho đầu ra CH1 hoặc CH2)

WCL-100

C029-34

Đầu ra điều khiển : 0~20mA DC

BCS2

C042-2

Đầu vào thiết lập từ bên ngoài : 0~10V DC

ACR-100, ACD-100

C046-0

Đầu vào : 1~5V DC

DCL-33A-X/V

C046-1

Đầu vào : 1~10V DC

DCL-33A-X/V

C048-1

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

SB

C048-2

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

SE

C048-3

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

WCL

C048-4

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

ACR

C048-5

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

ACD

C048-8

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

ACS

C048-9

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

BCS2

C048-10

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

BCR2

C048-11

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

BCD2

C048-12

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

PCB1

C048-13

Lớp phủ mạch điện tử (chống ẩm)

DCL