CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng cải thiện công nghệ và chất lượng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy đến khách hàng.

  1. Chúng tôi tạo ra những thị trường mới và khả năng mới.

  2. Chúng tôi liên tục đưa ra các phương pháp mới và thử thách mới.

  3. Chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

  4. Chúng tôi không ngừng nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Shinko Technos đặt mục tiêu trở thành một công ty tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

  1. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường.

  2. Chúng tôi thúc đẩy việc tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng. Cố gắng ngăn chặn ô nhiễm môi trường trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  3. Chúng tôi kiểm soát việc xả chất thải và làm việc theo hướng giảm chi phí.

  4. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm và hàng hóa chất lượng cao.

  5. Chúng tôi tuân thủ những yêu cầu về quy định môi trường, quy tắc sắp xếp của các cơ quan nhà nước trong nước và quốc tế.

  6. Chúng tôi theo đuổi việc bảo vệ môi trường bằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi.

 

Chứng nhận ISO9001 và ISO 14001 :

 

 DANH SÁCH CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CE/UL

CE Được viết tắt từ cụm từ " Conformité Européenne " có tên đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.

UL  (Viết tắt của: Underwriters Laboratory - tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm). Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến đồng phục đà nẵng giá rẻcuộc sống hoặc tài sản; lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và cuối cùng là xây dựng tiêu chuẩn. Khi tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện – điện tử, nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

RoHS (Viết tắt của : Restriction of Certain Hazardous Substances). Có thể hiểu theo tiếng Việt là "hạn chế các chất độc hại". Nó có tác động đến toàn bộ các ngành công nghiệp, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngành công nghiệp điện tử, cũng như nhiều sản phẩm điện. RoHS ban đầu còn được gọi là chỉ thị 2002/95/EC được liên minh Châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2006, đưa ra yêu cầu hạn chế vật chất nguy hiểm trên sản phẩm, thiết bị... Tiêu chuẩn này dùng luật pháp của Châu Âu cấm các loại chất đặc biệt nguy hiểm đối với môi trường và sức khỏe con người.

 

>> Danh sách các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn CE/UL/RoHS

 Chú thích ký hiệu :  

      ○ : Đáp ứng tiêu chuẩn  

      × : Chưa đáp ứng tiêu chuẩn

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Sản phẩm

CE

UL

RoHS

Nguồn điện

 A
 ACD-13A ×  
×  
 ACD-15A ×  
×  
 ACR-13A ×  
×  
 ACR-15A ×  
×  
 ACS-13A  100-240V
 24V

 ACS-13A

 (sử dụng với cảm biến
 hồng ngoại)

 100-240V
 24V
 AER-101-ORP × ×  
 AER-101-TU × ×  
 AER-102-DO × ×  
 AER-102-ECH ×  
 AER-102-ECL ×  
 AER-102-SE ×  
 AER-102-PH ×  
 
 B
 BCS2  100-240V
 24V
 BCR2  100-240V
 24V
 BCD2  100-240V
 24V
 
 D
 DCL-33A  100-240V
 24V
 DFT-700-M × ×  
 DSD-101-CO2 × ×  
 DSD-200-HA × ×  
 DSW-100-H × ×  
 DSW-100-T × ×  
 DSW-100-TAH × ×  
 
 H
 HR-700 series ×  100-240V
 
 I
 IF-400 ×  
 IFP-100 ×  
 
 J
 JCL-33A  100-240V
 24V
 JCM-33A  100-240V
×  24V
 JIR-301-M  100-240V
 24V
 
 N
 NCL-13A ×  24V
 
 P
 PCA1 ×  
 PCB1  100-240V
 24V
 
 R
 RC-600 × ×  
 RD-500 series × ×  
 RD-600 series ×  
 RD-715-HA ×  
 RDP-24 × ×  
 
 S
 SIF-400 ×  
 SIF-600 × ×  
 SA-500 series × ×  
 SAAA × ×  
 SAEA × ×  
 SARA × ×  
 SAVA × ×  
 SAFD × ×  
 SAFI × ×  
 SAFU-1 × ×  
 SAFU-2 × ×  
 SAFU-3 × ×  
 SAFU-4 × ×  

 SBA

×  
 SBD ×  
 SBE ×  
 SBP ×  
 SBR ×  
 SBV ×  
 SBD-F × ×  
 SE series × ×  
 SG series × ×  
 SH series × ×  
 
 W
 WCL-13A ×  100-240V
 WIL-101-ORP × ×  
 WIL-101-TU × ×  
 WIL-102-DO × ×  
 WIL-102-ECH ×  
 WIL-102-ECL ×  
 WIL-102-SE ×  
 WIL-102-PH ×