Chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ (Alarm)

Hoạt động của các chức năng cảnh báo của bộ điều khiển nhiệt độ BCD2

 Bấm vào "xem trên youtube" để xem video có kích thước lớn nhất.

(đăng ký kênh youtube shinko Technos để theo dõi các video mới nhất về các dòng sản phẩm của shinko technos)

>> Link full HD các loại cảnh báo <<

 Cảnh báo giới hạn trên (High limit alarm)

 Cảnh báo giới hạn dưới (Low limit alarm)

 Cảnh báo giới hạn trên/dưới (High/Low limits alarm)

 Cảnh báo độc lập giới hạn trên/dưới (High/Low limits independent alarm)

 Cảnh báo phạm vi giới hạn trên/dưới (High/ Low limit range alarm)

 Cảnh báo độc lập phạm vi giới hạn trên/dưới (High/Low limit range independent alarm)

 Cảnh báo giới hạn trên giá trị tuyệt đối (Process high alarm)

 Cảnh báo giới hạn dưới giá trị tuyệt đối (Process low alarm)

 Cảnh báo giới hạn trên có chế độ chờ (High limit with standby alarm)

 Cảnh báo giới hạn dưới có chế độ chờ (Low limit with standby alarm)

 Cảnh báo giới hạn trên/dưới có chế độ chờ (High/Low limits with standby alarm)

 Cảnh báo độc lập giới hạn trên/dưới có chế độ chờ (High/Low limits with standby independent alarm)