Tin tức kỹ thuật

Cập nhật thông tin sản phẩm

14/11/2023 : Cập nhật trang "Software Download". (Sản phẩm:QMC1)

20/11/2023

Xem thêm

Cảm biến nhiệt độ

Tài liệu hướng dẫn lựa chọn và sử dụng cảm biến nhiệt độ (Thermocouple, RTD)

10/11/2023

Xem thêm

VẬT TƯ TIÊU HAO CỦA MÁY GHI DÙNG GIẤY HR-700 Series

Vật tư tiêu hao và một số lưu ý khi sử dụng máy ghi HR-700 series

12/07/2023

Xem thêm

Xem thêm tin tức kỹ thuật

Tin tức công ty

Lịch làm việc năm 2024

Thời gian làm việc, ngày làm việc, ngày nghỉ trong năm 2024 của công ty TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SHINKO TECHNOS

02/02/2024

Xem thêm

Cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay (Level Switch)

Cảm biến báo mức chất rắn dạng xoay (Level Switch) LV-300

30/03/2023

Xem thêm

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CẦM TAY DFT-700

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay DFT-700 (Hand-held Digital Thermo-hygrometer)

28/03/2023

Xem thêm

Xem thêm tin tức công ty