CATALOGS DOWNLOAD

Danh sách các sản phẩm được tải ở bên dưới

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải ([PDF]). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.
2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [Dowload] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Save]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 CÁC SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

>> Danh sách catalog sản phẩm ngưng sản xuất >>

 DANH SÁCH CATALOG CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM
 Sản phẩm  Catalog + Dung lượng file   Ngày cập nhật mới
 Bộ điều khiển nhiệt độ
 WCL-13A [PDF] 3,471KB  
 ACD-13A, ACR-13A [PDF] 1,893KB  
 ACD-15A, ACR-15A [PDF] 1,893KB  
 ACS-13A

[PDF] 934KB

 14/03/2018

 BCx2 series

[PDF] 3,581KB (tiếng Anh)
[PDF] 1,765KB (tiếng Việt)

 Catalog
[PDF] 452KB  Spec sheet (05/10/2017)
 JCL-33A [PDF] 1,143KB  09/08/2017
 JCM-33A [PDF] 1,476KB  23/06/2016
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ gắn trên thanh rail DIN
 DCL-33A series [PDF] 944KB  22/03/2018
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số
 ACN-200 [PDF] 191KB  Spec sheet
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị độ lệch
 RC-600 [PDF] 204KB  Spec sheet
 
 Bộ hiển thị số
 JIR-301-M [PDF] 518KB  22/03/2018
 
 Bộ đo nhiệt độ, độ ẩm cầm tay
 DFT-700-M [PDF] 540KB  22/03/2018
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ theo chương trình
 PCA1 [PDF] 1,286KB  
 PCB1 [PDF] 740KB  18/08/2017
 PCT-200 [PDF] 1,019KB  
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ loại truyền thông
 NCL-100 [PDF] 2,748KB  
 
 Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh
 BOC-600 [PDF] 450KB  
 
 Bộ ghi dữ liệu
 GR200 series (Paperless) [PDF] 2,239KB  
 HR-700 series (Hybrid) [PDF] 2,000KB  
 
 Cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ loại trong nhà

 DSW-100
 DSW-200-CO
 DSW-200-CO2

[PDF] 577KB  23/07/2019
 
 Cảm biến đo khí CO2 loại Duct Inserted 

 DSD-101-CO2
 DSD-200

[PDF] 1,046KB  27/08/2019
 
 Đầu dò độ ẩm, nhiệt độ và độ ẩm
 HD-500 series, THD-500 series,
 THD-500-Fx series
 (HD-500-A, THD-500-A đã ngưng sản xuất)
[PDF] 4,452KB  
 THT-500 [PDF] 5,090KB  
 
 Cảm biến hồng ngoại
 RD-500 series [PDF] 1,199KB  
 RD-600 series [PDF] 1,159KB  22/03/2018
 RD-715-HA [PDF] 947KB  22/03/2018
 
 Bộ chuyển đổi tín hiệu

 SA series
 (tất cả các sản phẩm đã ngưng sản xuất)

 (ngoại trừ SAF□)

[PDF] 2,347KB  
 SB series [PDF] 3,921KB  
 SG, SH series    13/02/2019
 
 Bộ chuyển đổi truyền thông
 IF-400 [PDF] 1,629KB  
 SIF-600 [PDF] 2,489KB  
 SIF-400 [PDF] 1,225KB  
 
 Điều khiển công suất
 PA-3000 [PDF] 4,526KB  22/03/2018
 PA-200 [PDF] 4,911KB  06/02/2018
 SA-500 [PDF] 1,885KB  22/03/2018
 SA-400 [PDF] 903KB  
 
 Cảm biến đo mức
 LV-300 [PDF] 1,123KB (tiếng Anh)
[PDF] 739KB (tiếng Việt)
 09/04/2019
 
 Cảm biến nhiệt độ
 Temperature sensor [PDF] 4,086KB  
 
 
 Danh mục các sản phẩm [PDF] 8,089KB  09/04/2019
 Ứng dụng của bộ điều khiển nhiệt độ [PDF] 12,837KB