THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

07/05/2019 100

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh kỹ thuật với nội dung như sau:

LỊCH LÀM VIỆC NĂM 2019

LỊCH LÀM VIỆC NĂM 2019

13/12/2018 571

Các ngày làm việc và các ngày nghỉ năm 2019 của công ty TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SHINKO TECHNOS