Relay Bán Dẫn SA-500

Relay Bán Dẫn SA-500

Model : SA-500

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

  

 

- Giảm chi phí cho các hệ thống customized
- Tích hợp 'varistor' bảo vệ quá áp từ bên ngoài
- Dễ dàng xem trạng thái hoạt động bằng đèn LED
- Độ cách điện lớn: Độ bền điện môi giữa đầu vào và đầu ra: 4000 V
- Nắp đầu cuối phía đầu ra là tiêu chuẩn (Phía đầu vào là tùy chọn.)

 

 

 


 

 

SA-5  -  
 Dòng tải tối đa 15    15 A
25    25A
40    40A
 Đầu ra Z  Zero voltage switching system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

THANG ĐO

Nhiệt độ môi trường xung quanh ở 20°C

Model SA-515-Z SA-525-Z SA-540-Z
 Đầu vào  Điện áp điều khiển 4 đến 32 V DC
 Đầu vào dòng 20 mA hoặc nhỏ hơn
 Điện áp hồi phục 1 V hoặc lớn hơn
 Đầu ra  Dòng tải tối đa 15A 25A 40A
 Điện áp tải 75 đến 250 V AC 45 đến 65 Hz
 Dòng Surge-on (*1) 150A 250A 400A
 Dòng rò trạng thái OFF 10 mA hoặc nhỏ hơn (60Hz)
 Dòng rò trạng thái ON 1.6 V hoặc nhỏ hơn (khi sử dụng tải tối đa)
 Dòng tải tối đa (*2) 100 mA

(*1) : 60 Hz, 1 cycle

(*2) : Khi dòng tải thấp hơn dòng định mức, sử dụng một điện trở giả để dòng tải có thể trở thành 100mA hoặc hơn.

 

HIỆU SUẤT

 

Model SA-515-Z SA-525-Z SA-540-Z Chú ý
 Độ bền điện môi

Đầu vào - ra : 4000 V AC

Đầu vào - vỏ : 2500 V AC

Trong 1 phút
 Nhiệt độ hoạt động -20 đến 80°C Không được đóng băng và ngưng tụ ở nhiệt độ thấp
 Nhiệt độ khi lưu trữ -20 đến 85°C

 

 

 

ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ DÒNG

 

 

 

 

NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH VÀ DÒNG TẢI

 

SA-515-Z

 

SA-525-A

 

SA-540-Z

 

① Khi gắn vào đế tản nhiệt loại AQP811

② Khi gắn vào đế tản nhiệt loại AQP808

③ Khi không sử dụng đế tản nhiệt

 

 

 

TIÊU CHUẨN AN TOÀN

 

Đáp ứng tiêu chuẩn CE

 EMC  Thông số khí thải
 EN61000-6-4
 EN55011 Nhóm 1, Hạng A
 EMC

 Thông số miễn nhiễu

 EN61000-6-2

 LVD  VDE-REG-Nr.D553(EN60950-1)

 

 

 

THÔNG SỐ KHÁC

 

 Hệ thống điều khiển  Zero voltage switching (chuyển mạch điện áp bằng zero)
 Trọng lượng  Khoảng 70g
 Phụ kiện đi kèm  1 cuốn sách hướng dẫn sử dụng
 Phụ kiện bán riêng

 Nắp điện cực (terminal cover) : TC-SA5

 Đế tản nhiệt : AQP813 (dùng cho loại SA-515-Z, SA-525-Z)

 Đế tản nhiệt : AQP815 (dùng cho loại SA-540-Z)

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 

 

SA-515-Z, SA-525-Z, SA-540-Z (đơn vị : mm)

 

 

 

ĐẾ TẢN NHIỆT AQP811 (dùng cho loại SA-515-Z, SA-525-Z) (phụ kiện bán riêng) (đơn vị : mm)

 

 

 

 

ĐẾ TẢN NHIỆT AQP808 (dùng cho loại SA-540-Z) (phụ kiện bán riêng) (đơn vị : mm)

 

 

 

 

NẮP ĐIỆN CỰC (TC-SA5) (phụ kiện bán riêng) (đơn vị: mm)

 

 

 

 

 
 
 

Sản phẩm liên quan