ACR-13A/15A , ACD-13A/15A

ACR-13A/15A , ACD-13A/15A

Model : ACR, ACD-13A

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

ACD-13A

ACR-13A

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ON/OFF ĐỘNG CƠ SERVO

ACD-15A

ACR-15A

 

- Màn hình hiển thị LCD lớn

- Có thể xem PV khi điều khiển OFF

- Giá trị MV hiển thị dưới dạng thanh biểu đồ

- Chế độ thiết lập đơn giản

- Chức năng I/O Event

- Có thể thiết lập chức năng qua cáp USB

- Có thể lựa chọn "Yes/No" chức năng Feedback potentiometer

  (ACD-15A, ACR-15A)

- Chống bụi/nước

 

 MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ TRỊ PV LỚN

 

Kích thước LCD
ACD-13A : Màn hình hiển thị PV : 24.0 x 11.0mm (H x W)
ACD-15A : Màn hình hiển thị SV/MV/TIME : 14.0 x 7.0 mm (H x W)
ACR-13AA : Màn hình hiển thị PV : 14.0 x 5.4mm (H x W)
ACD-15A : Màn hình hiển thị SV/MV/TIME : 10.0 x 4.6 mm (H x W)

So sánh với bộ điều khiển nhiệt đôk JCD-33A
ACD-13A, ACD-15A

JCD-33A

 

 

 XEM GIÁ TRỊ PV KHI ĐIỀU KHIỂN OFF

 

Có 4 lựa chọn khi đầu ra điều khiển OFF

Hiển thị giá trị PV khi đầu ra điều khiển OFF và có thể lựa chọn đầu ra cảnh báo.

Hiển thị giá trị PV

 

 

 

 GIÁ TRỊ MV HIỂN THỊ DƯỚI DẠNG THANH BIỂU ĐỒ

 

22 thanh (-5 đến 105%)
Có thể lựa chọn hiển thị DV
ACD-13A

 

 

 CHẾ ĐỘ THIẾT LẬP ĐƠN GIẢN

 

Các cài đặt cơ bản và thao tác chính có thể thực hiện được thông qua 3 phím bấm : Phím Tăng, phím giảm, phím MODE.

 

 

 

 

 NHIỀU CHỨC NĂNG EVENT ĐẦU VÀO/ĐẦU RA

 

4 điểm đầu vào Event (tùy chọn), Tối đa 5 điểm đầu ra Event.
Chức năng đầu vào/ra Event có thể được lựa chọn từ : Đầu ra cảnh báo, đầu ra cảnh báo đứt dây (tùy chọn), Đầu ra cảnh báo  Loop break, đầu ra timer, đầu ra tín hiệu thời gian, đầu ra kết thúc chương trình nhiệt...vv

 

 

 THIẾT LẬP CHỨC NĂNG QUA CÁP USB

 

Sử dụng cáp kết nối USB CMB-001 (được bán riêng), không cần thiết cung cấp nguồn điện cho bộ điều khiển.
Phần mềm giám sát (SWS-AC001M)


 

 

 

 LỰA CHỌN YES/NO CHỨC NĂNG FEEBACK POTENTIOMETER

 

Lựa chọn từ phím bấm (chỉ có ở sản phẩm ACD-15A, ACR-15A).

 

 

 CHỐNG BỤI/NƯỚC


 

Đáp ứng tiêu chuẩn IP66 (đối với mặt trước) cho phép sử dụng sản phẩm trong môi trường khắc nghiệt thường tiếp xúc với bụi hoặc nước.

 

 

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

ACD-13A

ACR-13A

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ON/OFF ĐỘNG CƠ SERVO

ACD-15A

ACR-15A

 

  PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

 Phạm vi thang đo
 Đầu vào  Phạm vi thang đo  Độ phân giải
 K  -200 ~ 1370°C  -328 ~ 2498°F  1°C(°F)
 K  -200.0 ~ 400.0°C  -328.0 ~ 752.0°F  0.1°C(°F)
 J  -200 ~ 1000°C  -328 ~ 1832°F  1°C(°F)
 R  0  ~  1760°C  32 ~ 3200°F   1°C(°F)
 S  0 ~ 1760°C  32 ~ 3200°F  1°C(°F)
 B  0 ~ 1820°C   32 ~ 3308°F  1°C(°F)
 E  -200 ~ 800°C  -328 ~ 1472°F   1°C(°F)
 T  -200.0 ~ 400.0°C  -328.0 ~ 752.0°F  0.1°C(°F)
 N  -200 ~ 1300°C  -328 ~ 2372°F   1°C(°F)
 PL-II  0 ~ 1390°C  32 ~ 2534°F   1°C(°F)
 C(W/Re5-26)  0 ~ 2315°C  32 ~ 4199°F  1°C(°F)
 Pt100  -200.0 ~ 850.0°C  -328.0 ~ 1562.0°F  0.1°C(°F)
-100.0~100.0  -148.0~212.0°F 0.1°C(°F)
-100.0~500.0 -148.0~932.0°F 0.1°C(°F)
-200~850 -328~1562°F 1°C(°F)
 JPt100  -200.0 ~ 500.0°C   -328.0 ~ 932.0°F  0.1°C(°F)
 -200 ~ 500°C   -328 ~ 932°F  1°C(°F)
 4~20 mA  -2000~10000  1
 0~20 mA  -2000~10000  1
 0~10 mV  -2000~10000  1
 -10~10 mV  -2000~10000  1
 0~50 mV  -2000~10000  1
0~100 mV 2000~10000 1
0~1 V 2000~10000 1
0~5 V 2000~10000 1
1~5 V 2000~10000 1
0~10 V   2000~10000
 Đầu vào
 Cặp nhiệt điện  K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 Trở kháng ngoài : Tối đa 100
 Nhiệt điện trở   (RTD)

 Pt100, JPt 100 loại 3 dây
 Trở kháng dây đầu vào cho phép : Tối đa 10Ω/dây

 Dòng điện  0~20mA DC, 4~20mA DC

 Trở kháng đầu vào : Tối đa 50
 Dòng điện đầu vào cho phép : Tối đa 50 mA

 Điện áp  0~10mV DC, -10~10mV DC, 0~50mV DC, 0~100mV DC, 0~1 V DC
 Trở kháng đầu vào : 1MΩ hoặc hơn
 Điện áp đầu vào cho phép : Tối đa 5 V DC
 Trở kháng nguồn tín hiệu cho phép : Tối đa 2kΩ
 0~5 V DC, 1~5 V DC, 0~10 V DC
 Trở kháng đầu vào : 100kΩ hoặc hơn
 Điện áp đầu vào cho phép : Tối đa 15 V DC
 Trở kháng nguồn tín hiệu cho phép : Tối đa 100Ω
 Nguồn điện   100~240 V AC 50/60 Hz, 24 V AC/DC 50/60 Hz
 Phạm vi dao động cho   phép của nguồn điện  85~264 V AC, 20~28 V AC/DC

 

 CẤU TRÚC CHUNG

 

 Kích thước bên ngoài  ACD-13A, ACD-15A : 96 x x96 x 110mm (W x H x D)
 ACR-13A, ACR-15A : 48 x 96 x 110mm (W x H x D)
 Lắp đặt  Flush
 Hiển thị
 ACD-13A
 ACD-15A
 Màn hình hiển thị PV : 24.0 x 11.0 mm (H x W)
 Màn hình hiển thị SV/MV/TIME : 14.0 x 7.0 mm (H x W)
 ACR-13A
 ACR-15A

 Màn hình hiển thị PV : 14.0 x 5.4 mm (H x W)
 Màn hình hiển thị SV/MV/TIME : 10.0 x 4.6 mm (H x W)

 

 ĐỘ CHÍNH XÁC

 

 Độ chính xác
 Cặp nhiệt điện  Khoảng 0.2% của dải đầu vào 1 chữ số

 Tuy nhiên, đầu vào R, S -50 đến 200°C (-58 đến 392°F) : Khoảng 6°C (12°F)
 Đầu vào B 0 đến 300°C (0 đến 572°F) : Độ chính xác không được đảm bảo
 Đầu vào K, J, E, T, N, nhỏ hơn 0°C (32°F) : Trong khoảng  0.4% của dải đầu vào 1 chữ số

 RTD  Khoảng 0.1% của dải đầu vào  1 chữ số
 Dòng , áp DC   0.2% của dải đầu vào  1 chữ số
 Độ chính xác đầu vào   thiết lập từ bên ngoài  Khoảng 0.2% của dải đầu vào
 Độ chính xác bù nhiệt   độ Cold junction   Khoảng 1°C ở nhiệt độ 0 đến 50°C
 Tốc độ lấy mẫu  125ms (khi có lựa chọn tùy chọn đầu vào thiết lập từ bên ngoài : 250ms)
 Độ chính xác thời gian  Khoảng 1.0% của thời gian thiết lập

 

 ĐIỀU KHIỂN

 

 Độ chính xác thiết lập  Dựa trên độ chính xác đầu vào và độ chính xác bù nhiệt độ Cold junction 
 Hoạt động điều khiển  Điều khiển PID (với chức năng AT tự tính toán tham số PID)

 Điều khiển PI : Khi thiết lập thời gian vi phân (D) về 0

 Điều khiển PD :(với chức năng tự động reset, reset bằng tay) Khi thiết lập thời gian tích phân (I) về 0
 Điều khiển P :(với chức năng tự động reset, reset bằng tay)Khi thời gian tích phân và vi phân thiết lập về 0
 Điều khiển ON/OFF : Khi thiết lập dải tỷ lệ (P) về 0

 Dải tỷ lệ (P) : 0 đến span đầu vào °C (°F) (dòng, áp đầu vào : 0.0 đến 1000.0%)
 Thời gian tích phân (I) : 0 đến 3600 giây
 Thời gian vi phân (D) : 0 đến 1800 giây
 Chu kỳ tỷ lệ : 1 đến 120 giây
 ARW : 0 đến 1000%
 
Độ trễ ON/OFF : 0.0 đến 1000.0°C (°F)
 
Giới hạn OUT1 cao, thấp : 0 đến 100% (đầu ra dòng điện : -5 đến 105%)

 Đầu ra điều khiển

 ACD-13A, ACR-13A
 - Tiếp điểm relay 1a1b
 - SSR

 - Dòng DC

 ACD-14A, ACR-15A

 - Tiếp điểm relay 1a x 2

 

 

.

 

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

ACD-13A

ACR-13A

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ON/OFF ĐỘNG CƠ SERVO

ACD-15A

ACR-15A

 

 

ACD-13A


ACR-13A


ACD-15A


ACR-15A


 

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

ACD-13A

ACR-13A

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN ON/OFF ĐỘNG CƠ SERVO

ACD-15A

ACR-15A

 

 

ACD-13A, ACD-15A


(*) Khi sử dụng nắp hộp đấu (phụ kiện bán riêng)


ACR-13A, ACR-15A


(*) Khi sử dụng nắp hộp đấu (phụ kiện bán riêng)

 

 MẶT CẮT BẢNG ĐIỂU KHIỂN

ACD-13A, ACD-15A

ACR-13A, ACR-15A

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan