IFP-100

IFP-100

Model : IFP-100

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

   


 

 

- Kết nối thông qua PROFIBUS master 

- Kết nối tối đa 31 bộ điều khiển

 

 

KẾT NỐI THÔNG QUA PROFIBUS MASTER

 

Bộ chuyển đổi truyền thông, trao đổi dữ liệu bằng cách kết nối đến một đơn vị Profibus master.

 

KẾT NỐI TỐI ĐA 31 BỘ ĐIỀU KHIỂN

 

Có thể kết nối tối đa 31 bộ điều khiển nhiệt độ (16 bộ CPT-20A thuộc dòng C series) với chức năng truyền thông (phương thức : Shinko) với IFP-100.

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan