SẢN PHẨM MỚI : BỘ ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH PCB1

SẢN PHẨM MỚI : BỘ ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH PCB1

18/08/2017 748

Sản phẩm thay thế bộ điều khiển nhiệt độ theo chương trình PC-900. Điều khiển 10 chương trình nhiệt, mỗi chương trình nhiệt có 10 bước nhiệt. Màn hình dễ dàng quan sát. Thiết lập chức...