CẬP NHẬT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CE

Cập nhật giấy chứng nhận tiêu chuẩn CE cho các dòng sản phẩm

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng cải thiện công nghệ và chất lượng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy đến khách hàng.

  1. Chúng tôi tạo ra những thị trường mới và khả năng mới.

  2. Chúng tôi liên tục đưa ra các phương pháp mới và thử thách mới.

  3. Chúng tôi tiếp tục tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

  4. Chúng tôi không ngừng nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Shinko Technos đặt mục tiêu trở thành một công ty tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường.

  1. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường.

  2. Chúng tôi thúc đẩy việc tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.

  3. Chúng tôi kiểm soát việc xả chất thải và làm việc theo hướng giảm chi phí.

  4. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm và hàng hóa chất lượng cao.

  5. Chúng tôi tuân thủ những yêu cầu về quy định môi trường, quy tắc sắp xếp của các cơ quan nhà nước trong nước và quốc tế.

  6. Chúng tôi theo đuổi việc bảo vệ môi trường bằng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi.

 

 

 DANH SÁCH CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CE/UL

CE Được viết tắt từ cụm từ " Conformité Européenne " có tên đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.

UL  (Viết tắt của: Underwriters Laboratory - tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm). Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản; lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và cuối cùng là xây dựng tiêu chuẩn. Khi tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện – điện tử, nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

>> Danh sách các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn CE/UL

 Chú thích ký hiệu :  

      ○ : Đáp ứng tiêu chuẩn  

      × : Chưa đáp ứng tiêu chuẩn

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Sản phẩm

CE

UL

Nguồn điện

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn CE
 A
 ACS-13A  100-240V PDF Download 121KB
 24V

 ACS-13A

 (sử dụng với cảm biến

 hồng ngoại)

 100-240V PDF Download 121KB
 24V

 ACR-100

×

 

PDF Download 121KB

×

 

 ACD-100

×

 

PDF Download 121KB

×

 

 AER-102-ECH ×   PDF Download 120KB
 AER-102-ECL ×   PDF Download 120KB
 AER-102-SE ×   PDF Download 119KB
 AER-102-PH ×    
 
 B
 BCS2  100-240V PDF Download 121KB
 24V
 BCR2  100-240V PDF Download 121KB
 24V
 BCD2  100-240V PDF Download 120KB
 24V
 
 D
 DCL-33A  100-240V PDF Download 122KB
 24V
 
 H
 HR-700 series  100-240V PDF Download 117KB
 
 I
 IF-400 ×   PDF Download 119KB
 
 J
 JCL-33A  100-240V PDF Download 119KB
 24V
 JCM-33A  100-240V PDF Download 118KB
×  24V
 JIR-301-M  100-240V PDF Download 119KB
 24V
 
 N
 NCL-13A ×  24V  
 
 P
 PCA1 ×   PDF Download 119KB
 PCB1  100-240V PDF Download 123KB
 24V
 
 R
 RD-500 series ×   PDF Download 106KB
 RD-600 series ×   PDF Download 119KB
 RD-715-HA ×   PDF Download 118KB
 
 S
 SIF-400 ×  100-240V PDF Download 119KB
×  24V
 SA-500 series   PDF Download 121KB

 SBA

×   PDF Download 119KB
 SBD ×   PDF Download 119KB
 SBE ×   PDF Download 119KB
 SBP ×   PDF Download 119KB
 SBR ×   PDF Download 119KB
 SBV ×   PDF Download 119KB
 
 W
 WCL-13A ×  100-240V PDF Download 120KB
 WIL-102-ECH ×   PDF Download 121KB
 WIL-102-ECL ×   PDF Download 121KB
 WIL-102-SE ×   PDF Download 120KB
 WIL-102-PH ×