Bộ hiển thị số

 JIR-301-M (96 x 48 mm)

 

 - Đa ngõ vào

 - Đầu ra tiêu chuẩn transmission và 3 đầu ra cảnh báo

 - Đáp ứng tiêu chuẩn IP-66

 

 

 

 Xem thêm >>