KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VỚI PLC

 Bộ điều khiển nhiệt độ gắn trên thanh rail Din

 DCL-33A

 

 - Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

 - Đa ngõ vào

 - Tốc độ lấy mẫu nhanh

 - Có sẵn giao thức truyền thông Modbus

 

 

 

Xem thêm >>

 Giao diện PLC

 SIF-600

 

 - Giao diện giữa máy tính với sản phẩm Shinko,

   Đối với sản phẩm không phải Shinko thì sử dụng 

   giao thức Modbus (kết nối tối đa 95 đơn vị)

 - Lựa chọn 4 phương pháp truyền thông

 - Kết nối đơn giản mà không cần lập trình

   (nếu sử dụng sản phẩm WCL-13A series)

 - Bảo trì dễ dàng (đế cắm: bán riêng)

 

Xem thêm >>

 Giao diện PLC

 SIF-400

 

 - Thiết kế gọn nhẹ

 - Loại gắn trên thanh rail Din

 - Sản phẩm truyền thông giữa máy tính

   với 32 bộ điều khiển Shinko Technos

 

 

 

 

Xem thêm >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▼ KẾT NỐI MÁY TÍNH HOẶC PLC

 Bộ điều khiển nhiệt độ gắn trên thanh rail Din

 DCL-33A

 

 - Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

 - Đa ngõ vào

 - Tốc độ lấy mẫu nhanh

 - Có sẵn giao thức truyền thông Modbus

 

 

 

Xem thêm >>

 Bộ chuyển đổi truyền thông

 IF-400

 

 - Kích thước nhỏ gọn

 - Gắn trên thanh rail Din

 - Giao thức truyền thông tương ứng

 - Chức năng lặp lại

 

 

 

 

Xem thêm >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ BỘ ĐIỀU KHIỂN DỄ BẢO TRÌ

 Bộ điều khiển nhiệt độ loại truyền thông

 NCL-13A

 

 - Tiết kiệm không gian lắp đặt, giảm dây điện

 - Đa đầu vào

 - Tốc độ lấy mẫu nhanh

   với 32 bộ điều khiển Shinko Technos

 

Xem thêm >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ KẾT NỐI PROFIBUS

 Bộ chuyển đổi truyền thông cho Profibus

 IFP-100

 

 - Truyền thông với máy chủ Profibus

 - Kết nối được tối đa 32 sản phẩm có

   giao thức truyền thông Shinko

 

 

 Xem thêm >>