Lịch nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 02/09/2017

Lịch nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 02/09/2017

04/08/2017 1309

Chào mừng ngày Quốc Khánh 02/09 và lịch nghỉ lễ của công ty Shinko Technos

Thông báo về việc ngưng sản xuất dòng PC-900 series

Thông báo về việc ngưng sản xuất dòng PC-900 series

04/08/2017 1182

Sau khi ngưng sản xuất 7 năm (đến ngày 27/12/2023) Lưu ý: trong thời gian nhận sửa chữa, một số linh kiện có thể không có sẵn

Danh sách sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương

Danh sách sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương

04/08/2017 1343

Thông tin các dòng sản phẩm đã ngưng sản xuất và các dòng sản phẩm mới thay thế tương được được cập nhật ở bảng dưới đây.