Cập nhật phần mềm giám sát sản phẩm PCB1, PCD-33A

Cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm giám sát sản phẩm PCB1 và PCD-33A

 Tên phần mềm  Sản phẩm  Dung lượng  Ngày cập nhật

 PCB1, PCD-33A monitoring software

 SWM-PCD01M_V200

 PCB1, PCD-33A  8,686 KB  11/10/2017


 

 

 

Lưu ý : Phần mềm dùng chung cho cả 2 sản phẩm PCB1 và PCD-33A.
 Vì số lượng chương trình nhiệt và bước nhiệt của PCD-33A khác với PCB1, vì vậy chương trình nhiệt số 10 và bước nhiệt số 10 của sản phẩm PCB1 là không có trong phần mềm. Vì vậy khi kết  nối với PCB1, không được thiết lập bất cứ điều gì vào chương trình nhiệt số 10 và bước nhiệt số 10.

 >> Danh sách phần mềm các dòng sản phẩm <<