CẬP NHẬT DANH SÁCH SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT VÀ THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

Cập nhật danh sách sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương.

Sản phẩm ngưng sản xuất

Thời gian ngừng sản xuất

Sản phẩm thay thế tương đương

 Máy đo bức xạ nhiệt cầm tay

 IRT-500-TE

2017

 Vui lòng liên hệ đến chúng tôi

 Máy đo bức xạ nhiệt cầm tay

 IRT-100 series, IRT-200 series, IRT-300 series

2017

 Vui lòng liên hệ đến chúng tôi

>> Danh sách sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương <<