INSTRUCTION MANUAL

Danh sách tải bản hướng dẫn sử dụng (Manual) của các sản phẩm (tiếng anh)

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải (tên sản phẩm). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.

2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [Dowload] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Save]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

>> Danh sách bản hướng dẫn sử dụng (Manual) sản phẩm ngưng sản xuất >>

 DANH SÁCH BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 A
 ACD, ACR-13A  No.ACDR11E9  5,962KB  28/06/2018
 ACD, ACR-13A (C, C5)  No.ACDR1CE7  671KB  
 ACD, ACR-15A  No.ACDR12E8  5,508KB  
 ACD, ACR-15A (C, C5)  No.ACDR1CE7  671KB  
 ACS-13A (Excerpt)  No.ACS11JE12  1,165KB  08/05/2017
 ACS-13A (C5 Excerpt)  No.ACS11CJE4  296KB  
 ACS-13A  No.ACS12E5  2,544KB  08/05/2017
 ACS-13A (C5)  No.ACS12CE4  290KB  
 ACS-13A-x/A (Excerpt)  No.ACS11AE2  1,163KB  10/05/2017
 ACS-13A-x/A (C5 Excerpt)  No.ACS11CAE2  311KB  10/05/2017
 ACN-200  No.ACN21E3  729KB  
       
 B
 BOC-600  No.BOC61E2  1,019KB  
 BCx2 series (Excerpt)  No.BCx21JE6  2,223KB  09/03/2018
 BCx2 series  No.BCx22E7  4,024KB  26/07/2018
 BCx2 series (C5)  No.BCx2CE5  669KB  09/03/2018
       
 C
 C series  No.C12E8  1,242KB  
 CIT-200  No.CIT21E2  373KB  
 CLT-200  No.CLT21E3  358KB  
 CLT-20S  No.CLT22E1  390KB  
 CMA  No.CMAJE4  145KB  
 CMAC  No.CMAC11JE2  67KB  
 CMB-001  No.CMBJE4  174KB  
 CMC-001  No.CMCJE2  235KB  
 CMD-001  No.CMDJE2  258KB  26/07/2018
 CME-001  No.CMEJE2  277KB  26/07/2018
 D
 DCL-33A (Excerpt)  No.DCL31JE2  2,054KB  09/03/2018
 DCL-33A  No.DCL32E4  3,650KB  28/06/2018
 DCL-33A (C5)  No.DCL32CE1  537KB  10/02/2017
 DFT-700-M  No.DFT71E4  284KB  
 DSD-101-CO2  No.DSD11JE1  1,194KB  11/09/2018
 DSD-200-TR  No.DSD21JE2  2,096KB  11/09/2018
 DSD-200-HA  No.DSD22JE2  2,124KB  11/09/2018
 DSD-200-TRHA  No.DSD23JE2  2,157KB  11/09/2018
 DSW-100-T  No.DSW11JE3  398KB  11/09/2018
 DSW-100-H  No.DSW12JE4  320KB  11/09/2018
 DSW-100-TxHx  No.DSW13JE4  344KB  11/09/2018
 DSW-200-CO  No.DSW24JE1  416KB  28/06/2018
 DSW-200-CO2  No.DSW25JE1  976KB  11/09/2018
       
 G
 GR200 (Quick reference)  No.GR21E2  1,882KB  
 GR200 (Instruction manual)  No.GR22E2  68,032KB  
 GR200 (C5)  No.GR2CE1  2,805KB  
 GR200 (Data viewer)  No.GR2VE1  4,678KB  
 GR200 (Parameter loader)  No.GR2LE1  3,071KB  
       
 H
 HR-701, 702  No.HR72E11  2,777KB  
 HR-706  No.HR71E11  2,332KB  08/06/2016
 HR-700 (C5)  No.HR7CE4  431KB  26/07/2018
 HR-706(Flowchart)  No.HR7ZJ5FLOW  2,184KB  09/03/2018
 I
 IF-400  No.IF41E2  633KB  
 IFP-100  No.IFP11E3  353KB  
 IRT-100-TA  No.IRTTA11E1  178KB  
 IRT-100-TF  No.IRTTF11E1  154KB  
 IRT-200-HS  No.IRT21E1  1,572KB  
 IRT-300-AT, AS  No.IRT31E1  1,657KB  
 IRT-500-TE  No.IRT51E3  282KB  
       
 J
 JCL-33A  No.JCL31E4  1,293KB  
 JCL-33A (C5)  No.JCL3CE2  367KB  
 JCM-33A  No.JCM31E8  744KB  
 JCS, JCM, JCR, JCD-33A (C5)  No.JC3CE11  299KB  
 JIR-301-M (Excerpt)  No.JIR31JE2  2,070K  09/03/2018
 JIR-301-M  No.JIR32E2  977KB  09/03/2018
 JIR-301-M (C5)  No.JIR32CE2  507KB  05/10/2017
       
 L
 LMD-100  No.LMD11E1  1,352KB  
 LMD-100 (C5)  No.LMD1CE1  1,352KB  
 LV-300  No.LV31JE2  275KB  
       
 N
 NCL-13A  No.NCL11E2  1,035KB  
       
 P
 PA-3000  No.PA32E1  3,904KB  
 PA-3000-H3  No.PAH3E2  3,717KB  
 PA-200 series  No.PA23E3  12,948KB  26/07/2018
 PCA1 (Excerpt)  No.PCA11E1  710KB  30/01/2018
 PCA1  No.PCA12E4  9,400KB  11/09/2018
 PCA1 (C5)  No.PCA1CE2  414KB  21/09/2017
 PCB1 (Excerpt)  No.PCB11JE2  780KB  28/06/2018
 PCB1 (Flowchart)  No.PCBFLOW  1,004KB  20/09/2017
 PCB1  No.PCB12E3  5,708KB  11/09/2018
 PCB1 (C5)  No.PCB1CE1  614KB  17/08/2017
 PCE-700  No.PCE71E8  147KB  
 PCT-200  No.PCT21E6  2,531KB  09/03/2018
       
 R
 Remote I/O
 
RA series
 No.RA1E2  815KB  
 RC-600  No.RC61E3  611KB  
 RD-715-HA  No.RD71JE1  2,135KB  
 RD-600 series  No.RD61E4  4,970KB  11/09/2018
 RD-500  No.RD51E3  1,091KB  
 RDP-24  No.RDP21JE3  401KB  
       
 S
 Programmable signal conditioner
 
SA, SAW series(*)
 No.SA1E3  526KB  
 Ratio transmitter (Direct current/voltage)
 
SAAR, SAVR(*)
 No.SA2E2  478KB  
 Linearizer (Direct current/voltage input)
 
SAAP, SAVP(*)
 No.SA3E2  527KB  
 Alarm detector
 
SAxA series(*)
 No.SA4E2  536KB  
 Limiter (Direct current/voltage)
 
SAAL, SAVL(*)
 No.SA5E2  470KB  
 High/Low selector
 
SAAS(*)
 No.SA6E2  448KB  
 Frequency transmitter
 
SAFU
 No.SA71E2  509KB  
 Pulse scaler
 
SAFD
 No.SA72E2  501KB  
 Pulse isolator
 
SAFI
 No.SA73E2  488KB  
 Signal conditioner
 
SB series
 No.SB1E4  279KB  
 Transducer (AC voltage/current)
 
SC series
 No.SC1E4  352KB  
 Built-in signal conditioner
 
SD series
 No.SD1E1  227KB  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE1x series
 No.SE1x1E1  1,187KB  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE2x series
 No.SE2x1E1  1,174KB  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SEWx series
 No.SEWx1E2  807KB  
 Alarm detector
 
SExxA series
 No.SE21E1  1,400KB  
 Plug-in type signal conditioner
 
SF series
 No.SF1E1  299KB  
 SA-500  No.SA51E1  313KB  
 SA-400  No.SA41E1  369KB  
 SIF-600  No.SIF61E4  5,639KB  
 SIF-400  No.SIF41E7  1,166KB  
       
 T
 THD-500  No.THD51E1  280KB  
 THD-700-P  No.THD71E6  233KB  11/09/2018
 THT-500  No.THT51E1  168KB  
 THT-500(C5)  No.THT5CE1  319KB  
       
 W
 WCS-13A  No.WCS11E3  728KB  
 WCL-13A  No.WCL12E6  2,727KB  26/07/2018
 WCL-13A (Quick reference)  No.WCL11JE4  1,832KB  26/07/2018
 WCL-13A (C5)  No.WCL1CE3  417KB  
 Temperature sensor    79KB  
       

(*) Sản phẩm có nguồn điện 100 đến 240V AC đã ngưng sản xuất.